Over De Schakelaar
Home

Welkom op de website van vereniging
De Schakelaar.
Klik hier voor een afspraak.

Je wilt je dak laten isoleren? Vanaf 2017 verdwijnt het belastingsvoordeel van 30%. 

Maak snel een afspraak om nog van deze premie te kunnen genieten: 050 47 54 85.

Vereniging De Schakelaar werd door het OCMW Brugge opgericht om projecten uit te voeren of te ondersteunen om rationeel energieverbruik te bevorderen.

De huisvestingskost voor mensen met een beperkt inkomen zal in de komende jaren een pijnpunt blijven. Hierbij moet echter niet enkel gefocust worden op de huurprijs, maar ook de nodige aandacht besteed worden aan de energiekost.

Via begeleiding, de Energiesnoeiers en bewustmaking rond energieverbruik proberen de lokale besturen preventief te werken aan het energieverbruik.

Iedere Bruggeling kan beroep doen op de dienstverlening van De Schakelaar, maar een speciale aandacht gaat uit naar personen die het soms financieel wat moeilijker hebben.

Voor alle energievragen staan wij steeds tot jouw dienst!