Groepsaankoop groene stroom: winnende leverancier bekend

25
feb
2019

62.000 inschrijvingen voor   groepsaankoop groene stroom en gas met gemiddelde besparing van 33 % onder   actueel marktaanbod (*)

Maar liefst 60.000 gezinnen schreven zich vrijblijvend in voor de achtste groepsaankoop groene stroom en gas van de Provincie West-Vlaanderen. Dit is 4.000 meer dan vorig jaar en komt overeen met 11,5 % van alle West-Vlaamse huishoudens.
Er schreven ook meer dan 2.000 ondernemingen in voor een professioneel contract.

De veiling en het resultaat
Op woensdag 6 februari vond de veiling plaats. De Vlaamse Energieleverancier bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene stroom/gas: maar liefst 33 % onder het actueel marktaanbod (*). Bij een gewogen gemiddeld verbruiksprofiel (**) betekent dit een besparing van 328 euro. Ook voor wie enkel groene stroom wenst, had de Vlaamse Energieleverancier het beste bod klaar: 19 % onder het actueel marktaanbod of een besparing van 144 euro op basis van het gewogen gemiddeld verbruiksprofiel.

Voor professionele contracten bood ENGIE Electrabel de laagste prijs aan: 24 % onder het actueel marktaanbod voor een contract voor elektriciteit en gas en 19 % voor enkel elektriciteit. Dit betekent een besparing van respectievelijk 433 euro en 203 euro op basis van het gewogen gemiddeld verbruiksprofiel.

De aangeboden elektriciteit van de winnende leveranciers is grotendeels afkomstig van wind-, zon- en biomassa in Vlaanderen. Hernieuwbare energie gebruiken is een van de meest doeltreffende manieren om de klimaatopwarming af te remmen.

Vervolg voor de deelnemers
Uiterlijk vrijdag 22 februari krijgen de deelnemers hun persoonlijk voorstel en ontdekken ze, op basis van hun verbruik, hoeveel ze kunnen besparen. Pas dan dient beslist te worden om al dan niet in te gaan op het aanbod.

Aanbod verlengd
Daarnaast wordt, gezien het mooie aanbod, de inschrijvingsperiode verlengd tot en met maandag 25 maart 2019. Wie zich in de periode van 27 november tot en met 5 februari nog niet ingeschreven had, kan zich alsnog registreren voor de groepsaankoop.

Inschrijven kan nog via de gratis infolijn 0800 18 711 of via de website www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop.

Vorige groepsaankopen in West-Vlaanderen
Bij de groepsaankoop van vorig jaar schreven in totaal 56.000 gezinnen zich vrijblijvend in. 38.000 van hen (zo’n 68 %) gingen in op het aanbod en bespaarden gemiddeld 200 euro.
Dankzij de verschillende groepsaankopen van de Provincie West-Vlaanderen, stapten in totaal al zo’n 216.000 gezinnen en bedrijven over.

Met de groepsaankoop wil de Provincie haar inwoners en ondernemingen de kans bieden om te besparen op hun energiekosten. Door een groot volume gezamenlijk aan te kopen via een veiling kan een betere prijs worden bedongen. Ook de overstap wordt volledig geregeld. Tegelijk wordt ook het milieu niet vergeten, want het provinciebestuur kiest voor 100 % groene stroom.

(*) Het actueel marktaanbod is samengesteld aan de hand van het gewogen gemiddelde van de voordeligste contracten die de zes grootste energieleveranciers van Vlaanderen momenteel bieden voor een vergelijkbaar energieaanbod.

(**) Gewogen gemiddeld verbruiksprofiel: De verbruiken van alle inschrijvers worden ingedeeld per product (elektriciteit en gas of enkel elektriciteit). Binnen elk product wordt een verdere onderverdeling gemaakt op basis van het metertype zodat bij de berekening van de besparing rekening gehouden wordt met de verhoudingen tussen de verschillende verbruiksprofielen.

Deel deze pagina