Missie en Visie

Vereniging De Schakelaar is door OCMW en stad Brugge opgericht om via projecten rationeel energieverbruik te bevorderen.

De lokale besturen werken preventief aan het energieverbruik: energieloket, dakisolatie, energielening, energiescan, renovatiescan,...

Iedere Bruggeling kan beroep doen op de dienstverlening van De Schakelaar, maar een speciale aandacht gaat uit naar personen die het financieel moeilijker hebben.

We hebben verschillende doelstellingen:

  • Vanuit onze OCMW-achtergrond hebben we extra aandacht voor gezinnen die een verhoogd risico lopen op energie-armoede.  Via preventieve maatregelen proberen we te verhinderen dat gezinnen in ernstige (energie-)problemen terecht komen.

  • Doorheen de tijd zijn we uitgegroeid tot een vereniging die zich richt tot elke Bruggeling.  We helpen iedereen in het verlagen van hun energiefactuur.  Dit zowel door het verbruik te verminderen als door een meer gunstige leverancier te zoeken. 
    Op die manier streven we mee naar het behalen van de klimaatdoelstellingen ter reductie van de CO2-uitstoot.

  • Een derde belangrijke pijler van onze vereniging is tewerkstelling.  Wij creëren sociale werkgelegenheid waardoor we mensen via vorming en trajectbegeleiding kunnen opleiden tot professionele vakmensen.  Zo verhogen hun kansen op de arbeidsmarkt en kunnen zij doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. 

Voor alle energievragen staan wij steeds tot jouw dienst!

Deel deze pagina